2 Valve Closing Shims

Closing Shim 2V 7.05mm

Part No.072792170

GBP 22.35

Closing shim 2V 5.1mm

Part No.072792051

GBP 22.35

Closing Shim 2v 5.85mm

Part No.072792158

GBP 22.35

Closing Shim 2v 5.95mm

Part No.072792159

GBP 22.35

Closing shim 2V 6.5mm

Part No.072792065

GBP 22.35

Closing shim 2v 6.85mm

Part No.072792168

GBP 22.35

Closing shim 2v 6.90mm

Part No.072792069

GBP 22.35

Closing shim 2V 6.95mm

Part No.072792169

GBP 22.35

Closing shim 2V 7.15mm

Part No.072792171

GBP 22.35

Closing shim 2v 7.25mm

Part No.072792172

GBP 22.35

Closing shim 2v 7.35mm

Part No.072792173

GBP 22.35

Closing Shim 2V 7.40mm

Part No.072792074

GBP 22.35     Next Search Page
Credit card logos